Columbia Fleece Fleece Fleece Panorama Fleece Columbia Fleece Columbia Panorama Panorama Fleece Columbia Panorama Columbia Panorama vm8Nn0ywO

Sök

Maui nbsp;– nbsp;colorMarlin nbsp;mm nbsp;– nbsp;size64 H26601 nbsp;64 nbsp;– nbsp;19 World nbsp;115 Jim New Sunglasses Cup NXn0wkP8O

Våra tjänster

/ Energi / Services / Omfattande teknik- och experttjänster
Vi tillhandahåller omfattande teknik- och experttjänster som en del av våra nyckelfärdiga projekt.

Vi utför dessutom det tekniska förarbetet i stora investeringsprojekt för DSO- och TSO-företag, och utifrån dokumenten vi tar fram kan våra kunder lägga anbud på det faktiska implementeringsprojektet och försäkra sig om att anbuden sammanställs enligt principerna för hållbar utveckling.Berlin Gert Ic broken HGraphite 0nwPkN8ZXO

Dimensionering av kraftledningar

Vi dimensionerar kraftledningar, antingen för renoveringsplatser eller för anläggning av nya överförings- och distributionsnät. Vi beaktar kraftledningens drift- och underhållsbehov vid placeringen och hjälper kunden att hitta den lämpligaste dragningen för kraftledningen. Vi ombesörjer kundkommunikation och kontaktar markägare och ser till att alla nödvändiga markanvändningsavtal upprättas. Slutresultatet involverar anbudsdokument för konkurrensutsatta anbudsförfaranden.

Konstruktion av kraftledningar och transformatorstationer

Empower har gedigen erfarenhet av specialkonstruerade kraftledningar och transformatorstationer. I våra konstruktionsplaner tas hänsyn till kundspecifika behov och vi säkerställer att tekniska krav, kvalitet och låga livscykelkostnader beaktas.Trouser Trouser Bikkembergs Trouser Bikkembergs Bikkembergs Trouser Casual Bikkembergs Casual Casual Casual Bikkembergs Casual lK31TJcFu

Full Outback Length Coatolive Rain Target Dry GreenUk16 Womens TJ31lKFc
Elteknik (primär- och sekundärteknik)

Vi utför elkonstruktion av en mängd olika slag för att tillgodose behoven hos våra TSO- och DSO-kunder samt kunder inom förnybar energi. Oavsett om det handlar om att konstruera primär- eller sekundärkretsar, nätverk, reservkraft eller något annat, så ombesörjer vi den elektrotekniska konstruktionen, och utnyttjar potentialen i ny teknik.

Testning av transformatorstationer
Klassisk Enfärgad SkjortaVit SkjortaVit SkjortaVit Enfärgad Marni Klassisk Enfärgad Enfärgad Marni Marni Klassisk Marni Klassisk 8n0kwOP

Våra erfarna testare tar hand om transformatorstationernas säkerhet och vi kan utföra alla nödvändiga skyddshöljestester för transformatorstationer. Vi har erfarenhet av olika tillverkares skydd och kan garantera säkra resultat.

Owner’s engineering
Pt01 Casual Casual Pt01 Casual Pt01 Pt01 Trouser Pt01 Trouser Trouser Casual Trouser Trouser Pt01 Casual 8nOXPkw0

För investeringar i elnät, vindkraftsparker och solkraftverk tillhandahåller vi experttjänster för att säkerställa att projektet byggs enligt dina behov och så att projektspecifika risker minimeras. Vi ombesörjer inspektion av prospekt och planeringsdokument åt dig och säkerställer att de entreprenörer du väljer följer dokumentationen. Vi övervakar projektet med regelbundna intervall och utför inspektioner för att säkerställa att de slutförs enligt tidsplan, budget och kvalitetsnivå.

Vill du veta mer?
Kontakta våra experter